Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. 

 

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

De wet regelt in het kort het volgende:

 

Een betere en snelle aanpak van klachten

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

Cliënt krijgt sterkere positie

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieder

Meer informatie over de Wkkgz kunt u lezen via deze link van de Rijksoverheid.

 

Ontevreden over uw bezoek aan MdR Sportmassage?

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan MdR Sportmassage.  Wat kan ik doen?

 

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid 

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat MdR Sportmassage heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst in een persoonlijk gesprek. Zo lang MdR Sportmassage niet weet dat u ontevreden bent, kan de deze niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met MdR Sportmassage aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en MdR Sportmassage. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie. 

 

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger

Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten 

Mailadres: klacht@ngsmassage.nl

Telefoonnummer: 06-21331090

 

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden aangezien MdR Sportmassage als sportzorgmasseur lid is van

het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, heeft een beroeps-/aansprakelijkheidsverzekering en is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.