Zeker twee miljoen mensen hebben last van hun rug of nek

Zeker twee miljoen mensen in Nederland hebben last van rugpijn of nekpijn. Vorig jaar waren er ruim 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen met rug- of nekklachten bij de huisarts bekend, blijkt uit recente cijfers van het RIVM. Nooit eerder werd de grens van twee miljoen doorbroken.

 

Er waren in 2017 80.000 meer mensen met nek- en rugklachten bekend bij de huisartsen dan het jaar ervoor. Dat komt dat neer op ruim 1500 nieuwe gevallen per week.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu denkt dat het cijfer een ‘onderschatting’ is en het daadwerkelijke aantal mensen met nek- en rugklachten nog hoger ligt. Een deel van de patiënten gaat rechtstreeks naar de fysiotherapeut of oefentherapeut en wordt niet altijd gezien door de huisarts, verklaart het RIVM. Minimaal 1,3 miljoen mensen zien een fysiotherapeut voor zulke klachten. Daarnaast gebruikt een deel van de mensen met rugklachten helemaal geen zorg. 

 

Lage rugpijn

De mannen die zich melden bij de huisarts hebben als meest voorkomende klacht lage rugpijn zonder uitstraling. Bij vrouwen komen rugklachten in het algemeen het meest voor. Als gekeken wordt naar specifieke rugklachten hebben mensen het vaakst last van een hernia. Het aantal klachten neemt toe met het ouder worden. Mensen van 85 jaar of ouder hebben er relatief het meest last van.

Hoewel er zelden een specifieke oorzaak voor rugklachten valt aan te wijzen - volgens het RIVM slechts in 8 procent van de gevallen - spelen onder meer leeftijd, lichamelijke fitheid en kracht van rug- en buikspieren een rol bij het ontstaan ervan. Ook fysiek zwaar werk, tillen, buigen, draaien, duwen en trekken spelen mee in het ontstaan van rugklachten, net als staand, geknield en gehurkt werken. 

 

Tabletnek

Beeldschermwerk is een risicofactor voor het ontstaan van nekklachten. Er wordt nog onderzocht of de stijging sinds 2013 van het aantal kinderen dat met nek- en rugklachten bij de fysio-/oefentherapeut komt, wordt veroorzaakt door tablets en smartphones.

 

Overigens is ingrijpen bij last van nek of rug niet altijd nodig. Huisartsen adviseren meestal om in beweging te blijven en werk en dagelijkse activiteiten voort te zetten. Pas na een paar weken is het raadzaam een sportmasseur of fysiotherapeut te laten helpen.

 

 

 

Bron: Brabants Dagblad 28-11-2018