Massage en hardlopen. Heeft het zin?

Heeft massage na een pittige training zin? Experimenten met konijnen geven meer inzicht.

Een betrouwbaar onderzoek doen naar de effecten van massage is moeilijk. Al is het maar omdat je niet ongemerkt iemand over de benen kunt wrijven. Een placebo-massage bestaat niet. Dat maakte het lastig om te onderzoeken of er iets gebeurt als je een massage krijgt na een stevige training, en zo ja, wat de gevolgen van die massage zijn. 

 

Nieuwe informatie over massage
In de afgelopen jaren is er een aantal indrukwekkende en slimme experimenten gedaan en dat leverde nieuwe informatie over massage op. In een studie die een paar jaar geleden werd gedaan, werden mensen na een pittige training aan één been gemasseerd. Erna werd van beide benen een spierbiopt genomen. Men kon aantonen dat het gemasseerde been minder ontstekingsreacties vertoonde en dat er in dat been sprake was van een verbeterde mitochondriëngroei.

 

Onderzoek met konijnen in plaats van mensen
Onderzoekers van de Ohio State University hebben een andere benadering van het placeboprobleem gekozen. Zij werkten met konijnen in plaats van mensen. Ze ontwikkelden een model van een konijnenspier die ze konden trainen en masseren. Als training gebruikten ze zenuwstimulatie om een goed gedoseerde dosis excentrieke spiercontracties te veroorzaken. Als massage gebruikten ze een machine die ‘cyclisch drukkrachten’ en zo een massage simuleerde. In 2008 werd er al geschreven over het onderzoek. Ze konden toen aantonen dat de konijnen dankzij de massage sneller hun spierkracht terug kregen en minder tekenen van spierschade hadden.

 

Zelfde onderzoeken, nieuwe inzichten
Dit jaar hielden dezelfde onderzoekers een posterpresentatie met een overzicht van hun meest recente bevindingen (link). Het basisontwerp van hun experiment was hetzelfde: alle konijnen ‘trainden’ één been en kregen daarna of geen massage, of meteen na de training massage, of pas na 24 of 48 uur massage. Vervolgens werden de spieren geanalyseerd om erachter te komen wat er gaande was.
Ze ontdekten drie belangrijke zaken:

 

  • In de gemasseerde spieren was het aantal nieuw gevormde bloedvaten 14 procent hoger
  • Het oppervlak aan littekenweefsel was 7 procent in de gemasseerde spieren en 15 procent in de getrainde maar niet gemasseerde spieren.
  • Na massage werden gedurende het herstelproces meer spiervezels opgebouwd. In de controlespier (geen training, geen massage) was het herstel van de vezels 0,7 procent; in de getrainde spier zonder massage was dat 2,5 procent en in de gemasseerde spieren was het cijfer 3,5 procent.

 

Massage helpt bij spierherstel
Hoewel deze verschillen niet enorm zijn, is het algemene beeld dat massage, in ieder geval bij konijnen, echt helpt om spierherstel te bevorderen. En hoewel de resultaten niet wereldschokkend zijn, lijken ze ook aan te tonen dat onmiddellijke massage na inspanning effectiever is om spierherstel en vorming van bloedvaten te bevorderen, dan massage op een later moment.

 

Waarom werkt het?
Dat vraagt nader onderzoek. Het kan te maken hebben met het vermogen van cellen tot ‘mechanotransductie’, dat is het vermogen van cellen om belasting te signaleren en dit te vertalen chemische signalering. Ook de vraag of je hetzelfde proces kan oproepen met eenvoudige hulpmiddelen als een foamroller blijft vooralsnog onbeantwoord. Misschien wordt alles duidelijk als de onderzoekers uit Ohio hun konijnenmassagemachine in gaan zetten voor de mens? 

 

Bron: Runnersweb.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0