Vergoedingen Sportmassage


 

 

Vanaf 1 maart 2020 worden sportmassages van MdR Sportmassage door diverse zorgverzekeraars vanuit de aanvullende-/collectiviteitsverzekering vergoed. 

Door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is na toetsing het certificaat uitgegeven tot 2025. Daarna volgt opnieuw een hercertiferingstraject. 

Aanvullende verzekeringen

Wij adviseren u om uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of ook u in aanmerking komt om de behandeling (deels) te kunnen declareren.

 

Kunt u declareren? Vraag dan om een factuur voor de zorgverzekering; zonder deze factuur kunt u niet declareren. Een betalingsbewijs is dan onvoldoende.

      

Onderstaande aanvullende verzekeringen die sportmassage (deels) vergoeden zijn bij ons bekend *:

 

1. FBTO: in de module Conditie en Fitheid zit ook sportzorgmassage:  € 150 per jaar,
2. Interpolis: vergoeding vanuit de collectieve aanvulling MeerHockey: 50% tot maximaal € 50 per jaar. 
3. Zilveren Kruis: via de collectieve verzekering (via bv. werkgever of sportbond) of Topzorgpolis: 50% tot maximaal € 50 per jaar.

 

* Aan bovenstaande kunnen geen rechten ontleend worden. MdR Sportmassage is niet verantwoordelijk voor onvolledigheid/wijzigingen van deze aanvullende verzekeringen en is enkel informatief bedoeld . 

 

Wat is SCAS?

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) is op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid in 2000 opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures alsmede om de kwaliteit vast te stellen van de (opleidings)instituten en beroepsopleidingen voor deze beroepen.

  • De doelstelling van de SCAS is om door middel van certificering te komen tot:
  • Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals, sport medische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;
  • Leren, borgen en ontwikkelen van geleverde zorg;
  • Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;
  • Positieve bijdrage leveren aan de keten voor de begeleiding van de sporten.

Het certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en/of diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau.